FAQ

Τι είναι το job-pairs;

Το job-pairs σχεδιάστηκε για να βοηθήσει άτομα που αναζητούν εργασία να μεταβούν επιτυχημένα στην αγορά εργασίας. Πως; Κάνοντας τη σύνδεση τους με στελέχη του κλάδου όπου επιθυμούν να απασχοληθούν. To στέλεχος με εργασιακή εμπειρία (job mentor), αποδέχεται να εμπλακεί σε 4 συναντήσεις με τον υποψήφιο για εύρεση εργασίας (job mentee), προκειμένου να ανταλλαγούν εμπειρίες και να προσφέρει καθοδήγηση για την επιτυχημένη μετάβαση του δεύτερου στην αγορά εργασίας.

Τι γίνεται στην πράξη;

Οι συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε δύο εβδομάδες και μπορεί να είναι είτε δια ζώσης είτε μέσω skype σε μέρα και ώρα που θα προκαθορίζονται από τους εμπλεκόμενους.  Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει ότι τα μέρη θα εργαστούν μαζί με συγκεκριμένους στόχους και ότι και οι δύο θα ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτής της συμφωνίας με καλή διάθεση για να επιλυθούν όσα ζητήματα προκύψουν. Τα δύο μέρη δεσμεύονται στη εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των συναντήσεων.

Υπάρχει υποστήριξη;

H ομάδα που εργάζεται για το job-pairs έχει αναπτύξει υποστηρικτικό υλικό στηριζόμενο στις επιστημονικές αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό να διευκολύνει τις συναντήσεις αυτές κάνοντάς τες όσο πιο αποτελεσματικές γίνεται. Το υλικό αυτό θα αποστέλλεται στα δύο μέλη πριν από κάθε συνάντηση για την καλύτερη προετοιμασία τους.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι μέντορες μπορούν να λάβουν μέρος σε σύντομη εκπαίδευση, εάν το επιθυμούν.

Ποιος μπορεί να γίνει job mentor ή job mentee;

Ο κάθε εργαζόμενος που έχει τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο κλάδο μπορεί να καθοδηγήσει ένα συνάδελφο που κάνει ή που επιθυμεί να κάνει τα πρώτα του/ης βήματα στον κλάδο αυτό. Job mentee μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε απόφοιτος AEI/ΤΕΙ που αναζητά ενεργά εργασία.

Μπορώ να επιλέξω job mentor ή job-mentee;

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Στην ιστοσελίδα του job-pairs.gr δηλώνετε το ενδιαφέρον συμμετοχής και ακολούθως θα ενημερωθείτε από μας για το επόμενο βήμα. Το «ταίριασμα» γίνεται από μας, βάσει των κοινών ενδιαφερόντων, κλάδου απασχόλησης, κλπ των δύο μελών.

Τι να περιμένω από το job-pairs;

Οι προσδοκίες του mentee μπορεί να είναι

 • Να αναπτύξει ένα ξεκάθαρο πλάνο καριέρας για να προετοιμαστεί για την επιτυχημένη εύρεση εργασίας
 • Να αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που μπορούν να διευρύνουν την οπτική του/της
 • Να μάθει εργαλεία ή προσεγγίσεις που θα βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας
 • Να ανακαλύψει επιτυχημένες στρατηγικές εύρεσης εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο
 • Να μάθει και να αξιολογήσει τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών και εμποδίων σε θέματα καριέρας

Tι ακριβώς πρέπει να κάνω ως job mentor;

O job mentor είναι υπεύθυνος/η για

 • Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης με τη δημιουργία ενός κλίματος που να υποστηρίζει την ανοιχτή επικοινωνία και την εμπιστοσύνη
 • Συμβουλές για το περιεχόμενο του βιογραφικού
 • Καθοδήγηση για τον προσδιορισμό των στόχων καριέρας
 • Μετάδοση εμπειριών στην ανάπτυξη στρατηγικών για αντιμετώπιση δυσκολιών στην εύρεση εργασίας
 • Καθοδήγηση για εύρεση ηλεκτρονικών πηγών καθώς και άλλων σχετικών βιβλίων, περιοδικών για περεταίρω επαγγελματική ανάπτυξη
 • Συμβουλευτική για το υφιστάμενο επίπεδο γνώσεων και εμπειριών και συστάσεις για το μελλοντικό πλάνο καριέρας
 • Ενθάρρυνση για δέσμευση στο στόχο
 • Πρόσκληση να παραβρεθεί για να εμπλακεί ο mentee σε μια τυπική δραστηριότητα της θέσης εργασίας ή της εταιρείας.

Γιατί να γίνω job mentor;

O σκοπός του ρόλου αυτού είναι η διάθεση γνώσης, εμπειρίας και πολύτιμου χρόνου σε μια ομάδα ανθρώπων που δοκιμάζεται. Τα οφέλη από την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου οδηγεί στην

 • Την άμεση ικανοποίηση εξαιτίας της προσφοράς
 • Τη μάθηση από εμπειρίες άλλων
 • Την εξάσκηση και βελτίωση ικανοτήτων  υποστήριξης και καθοδήγησης ανθρώπων
 • Την ενεργοποίηση και  την απόκτηση του νοήματος μέσα από μια προσφορά σε εθελοντική βάση
 • Την επέκταση του δικτύου γνωριμιών στον επαγγελματικό χώρο
 • Την αναγραφή της δραστηριότητας στο βιογραφικό
 • Την ευκαιρία απόκτησης του βραβείου του/ καλύτερου/ης μέντορα

Ποια είναι η φιλοσοφία και οι αρχές του job-pairs;

Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στην αλληλεγγύη και στον επαγγελματισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνεται καμμία χρηματική συναλλαγή ή/και δέσμευση εύρεσης εργασίας.  Τα εμπλεκόμενα μέρη οικειοθελώς προσφέρουν το χρόνο, την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Η επιτυχία των συναντήσεων εξαρτάται  από:

 • την ειλικρινή διάθεση για συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό
 • την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων (η μια συνάντηση δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 7 μέρες και  περισσότερο από 20 μέρες από την επόμενη)
 • την συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις που έχει ο mentee όπως το επικαιροποιημένο βιογραφικό κτλ
 • την ειλικρινή δέσμευση στους σκοπούς και τη φιλοσοφία των job-pairs
 • την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των συναντήσεων

Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας στην οποία εργάζεται ο job mentor;

H ομάδα του job-pairs έχει προσκαλέσει και εταιρείες να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και να προσφέρουν εμπράκτως την στήριξή τους παρακινώντας τα στελέχη τους να συμμετέχουν ως job mentors. Ο job mentor μπορεί να ενημερώσει την εταιρεία του/ης για την πρωτοβουλία αυτή και να επικοινωνήσει στην εταιρεία τα οφέλη της.

Ποια είναι τα οφέλη για μια εταιρεία;

Η εταιρεία που θα συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή ενθαρρύνει ουσιαστικά τα στελέχη της να προσφέρουν καθοδήγηση σε μια εποχή κρίσης. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση γνωρίζει το πρόγραμμα αυτό και συναινεί να δέχεται ο/η μέντορας τον/την job mentee στα γραφεία της εταιρείας μετά το τέλος του ωραρίου. Τα οφέλη από αυτή τη συμμετοχή είναι

 • Προσφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών της επιχείρησης στην υποστήριξη και στην καθοδήγηση
 • Δημιουργία κλίματος ‘νοιάζομαι’ που επιδρά στην παρακίνηση και στη δέσμευση των εργαζομένων
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη της εικόνας ενός εργοδότη που νοιάζεται για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
 • Προβολή μέσα από την ιστοσελίδα και τα υπόλοιπα κανάλια επικοινωνίας του Job-Pairs

Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των συναντήσεων;

Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις συναντήσεις προτείνεται να έχουν την παρακάτω μορφή. Αυτό δεν είναι περιοριστικό αφού το κάθε job pair μπορεί να αναμορφώνει τις συναντήσεις αναλόγως με τις προσδοκίες, στόχους και ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου.

Συνάντηση 1η Γνωριμία και Πλάνο σταδιοδρομίας

 • Οι στόχοι της συνάντησης αυτή είναι να γνωριστούν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη και να παρουσιάσει ο job mentor τη δική του πορεία στον συγκεκριμένο κλάδο.
 • Η περιγραφή των σπουδών, της εμπειρίας, του χειρισμού καταστάσεων  θα δώσουν στον mentee την ευκαιρία να μάθει πως χειρίστηκε με επιτυχία ένας συνάδελφος του τις ίδιες προσκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ίδιοw σήμερα
 • Ο job mentee παρουσιάζει και εκείνος την μέχρι τώρα πορεία του καθώς και το πώς σκέφτεται το επαγγελματικό του μέλλον.
 • Για την 2η συνάντηση ο job mentee θα πρέπει να προετοιμάσει ένα επικαιροποιημένο βιογραφικό και να συμπληρώσει το SWOT (στέλνονται οδηγίες)

Συνάντηση 2η Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

 • Οι στόχοι αυτής της συνάντησης είναι να δοθεί επανατροφοδότηση στον mentee ως προς τι εικόνα παρουσιάζει το βιογραφικό του δηλαδή ποια είναι τα δυνατά του σημεία και ποιες οι περιοχές βελτίωσης με βάση τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κλάδου.
 • Ο Job mentor θα περιγράψει με λεπτομέρεια τις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες, την πορεία και τις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου που εργάζεται με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή του mentee.
 • Ο Job mentor θα προτείνει στον mentee τρόπους βελτίωσης του βιογραφικού του/η, των ικανοτήτων του/ης, των ευκαιριών κτλ
 • Για την 3η συνάντηση ο Job mentee θα πρέπει να εντοπίσει δύο αγγελίες για θέσεις που τον/ην ενδιαφέρουν και να προετοιμάσει την υποψηφιότητά του

Συνάντηση 3η Απόκτηση/Βελτίωση ικανοτήτων

 • Οι στόχοι της συνάντησης αυτής είναι να δει στην πράξη ο mentee πώς να αναζητά αποτελεσματικά εργασία και πώς να ενεργοποιεί το δίκτυο που έχει για να αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς εξεύρεσης εργασίας
 • Ο job mentor θα περιγράψει τη διαδικασία εύρεσης εργασίας δίνοντας την ευκαιρία επανατροφοδότησης ως προ το τι λειτουργεί στην πράξη και τι όχι
 • Ο job mentee θα πρέπει να ασχοληθεί με το προφιλ του/ης στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. LinkedIn) αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες του/ης εύρεσης εργασίας
 • Και οι δύο θα πρέπει να προετοιμαστούν για την τελευταία συνάντηση που εκτός των άλλων θα λάβει χώρα μια συνέντευξη

Συνάντηση 4η Business Day - Πρόβα Generale

 • Ο mentee θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει με πολύ πρακτικό τρόπο μια καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης και να επωφεληθεί από αυτή.

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης έχει ως στόχο να διεξαχθεί μια συνέντευξη και να δοθεί μια τελευταία ανατροφοδότηση από τον job mentor.

 • Στα πλαίσια αυτά ο mentee θα έχει πια ακριβή πληροφόρηση ως προς τον κλάδο και το επάγγελμα που στοχεύει, τις ικανότητες και τα προσόντα που χρειάζονται και το δικό του επίπεδο και πλάνο καριέρας
 • Οι συναντήσεις εδώ ολοκληρώνονται αλλά τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν συνεχίσουν τη συνεργασία με την ομάδα των job pairs.

Μετά από ένα κύκλο συναντήσεων μπορώ να ξαναδηλώσω ενδιαφέρον;

O κάθε job mentee μπορεί να ξαναδηλώσει ενδιαφέρον με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον προηγούμενο κύκλο συναντήσεων και έχει περάσει το χρονικό διάστημα του ενός μήνα, τουλάχιστον.